Sekundarne sirovine

1 - 7 firme od 7
29. novembra bb - Zvezdara
Brendovi: 

Repro Mis se bavi otkupom, reciklažom i prometom sekundarnih sirovina.
Repro Mis vrši prikupljanje sekundarnih sirovina.

Industrijska BB
Tel: 
022/422-636
Fax: 
022/422-636
Kategorije:

EKOLOŠKO SERVISNO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE

Brendovi: 

Rеciklaža DAKIĆ je privatno preduzeće iz Vinče koje se bavi reciklažom otpada od elektronskih i električnih uređaja. Preduzeće je registrovano 2015.

Brendovi: 

Preduzeće d.o.o. Livprodukt iz Srbobrana je registrovano za obavljanje delatnosti reciklaže metalnih otpadaka i ostataka (sakupljanje i prerada sekundarnih sirovina).

Ovim poslom se bavimo više od 14 godina. Sedište i skladište preduzeća je u Srbobranu.

Dimitrija Avramovića 42
Tel: 
060 33 17 024
Fax: 
011 397 52 35
Brendovi: 

Otkup sekundarnih sirovina

Osnovna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama.